Rollespil som pædagogisk redskab i seksualvejledningen. 

Ved situationsrelevante rollespil, bruger man krop og verbal kommunikation, og kan implementere oplevelsen så det huskes.

Rollespil kan med fordel bruges til at karikere en adfærd, og derved være underholdende, fremme modsigelseslyst ved bevidst social uheldige adfærdsformer.

Det kan bruges som illustrerring  af stærke inderlige følelser som ømhed respekt i nærvær.

Hvis der er tilladelse til at filme, kan aktøren  vurdere, samt  være i dialog om egen indsats i processen. tilmed kan oplevelsen gøres morsom, og det at være genert kan gøres til et plus. Når man bruger kroppen kommer sanserne  nemmere i aktion.

Vil man gerne være god til et eller andet skal man øve sig, det gælder også følelser, som  er bestemmende for, hvordan vi har det i sociale sammenhænge, hvadenten det er arb eller kærlighedsforhold. Rollespil kan bruges til at illustrere hvilke følelser der er på spil ved Inklusion /eksklusion, hvordan den inkluderende formulering, ikke altid flugter faktisk adfærd.

Vi kan eksempelvis øve at være: vred- ked af det – glad- kærlig – let og alvorlig. Hvordan reagerer jeg /vi på forskellige følelser.

Hvordan kontakter jeg andre seksuelt og hvordan reagerer jeg på tilnærmelser-flirt ? Hvad er mine tanker og følelser i forhold til seksualitet?

FORDELENE VED METODEN:

Den henvender sig til alle – uanset funktionsniveau

Den inkluderer kommunikativ udfordrede

Understøtter det verbale sprog

Aktiverer situationsrelevante følelser

Kroppen er en erfaringsbank, så indskudene er bestemmende for kropssprogets afkast

 

fader seksualitetsfilm debat

 

Har mangeårig erfaring med borgere, hvis adfærd ligger uden for den generelle norm.

At kunne nå ind til mennesket bag.  Hvadenten det atypiske har rod i en medfødt problem, eller det er social, sub kulturelt betingede vrangforestillinger eks. seksuelt.Blandt dem jeg har arbejdet med,  har nogen været udsat for overgreb, andre har haft domme for at begå overgreb. Vi skaber viden i mødet med hinanden, blikke skaber bånd eller distance, vi aflæser kropssprog/ansigtstræk som noget af det første i livet, den viden udbygger vi, og tolker baggrund for, i den tolkning skabes der ofte indviklinger som der er brug for hjælp til at vikle sig ud af

Ring 23432576 eller skriv  for en uddybning af det tema.