Vi fortæller kontinuerligt historier til hinanden, men hvilke fortællinger vælger vi? Kroppen er en erfaringsbank. De historier vi sætter ind, er i nogen grad kulturbestemt. De danner grundlag for vores følelser og tanker. Altså vores samlede kommunikation.

Definerer vi liv i fastlåste rammer, stivner det, og fantasi, livfuldhed og sanselighed kommer på vågeblus. Jeg tager ud og laver foredrag/ storytelling om nedenstående emner:

 1. Kultur, hva’ FAEN er det? ( En rejse over det at kultivere naturen, hvad mister man ? hvad høster man?)
 2. Sex og hva’ så? ( følelser og seksualitet, hvordan håndterer vi det kulturelt?
 3. En seksualvejleders arbejde. (indblik i nogle af de dilemmaer en seksualvejleder  kommer i )

    4.  Historier/miljø beskrivelser af Hospitalsvæsenet i 1980’erne, set fra en portør og fælles tillidsrepræsentants vinkel.

    5. Rollespil som pædagogisk redskab i seksualvejledningen.

Nedenstående filmklip, er uddrag fra et foredrag om kultur som samspilsform.

Kultur hva’ FAEN er det?

Viden og skabe/skab viden. Vores sanser skaber kontinuerligt viden om de relationer vi er en del af. Specielt syn og høre sans, orienterer os om omgivelsernes forholden sig til os. Blikke skaber bånd. Gennem synssansen reagerede vi fra fødslen på mor og fars ansigts mimik.

Er kulturen gået fra sans og samling? Har vi mistet Empati? Er vores natur at forfine, dyrke og kultivere natur blevet til tingsliggørelse af relationer? Er vi rovdyr med overlevelsesinstinkt, og kulturen som en tynd social/human fernis? Er det alle de ovennævnte, og hvordan ser det så ud i et demokratisk samfund som vores? Vi har formel ytringsfrihed, men hvad er praksis? Politikere er til dels skabt af kulturen og er i princippet vores demokratiske rollemodeller. Hvordan folder den funktion sig ud? Dette fortælles  livfuldt og med humor/satire.

plakat

Sex og hva så:

Seksualitet – Kunst og kultur?

Jeg sætter fokus på de tre begreber i samspil. Hvis mennesket er et kunstværk, er seksualitet så en kunstart? Skal sex arbejdere på kunststøtte, Og udmærkes med ridderkors? Kan man eje et sådant kunstværk? Seksualiteten er en drilsk eksistentiel instinkt i alt liv. Hvordan forholder vi os til den? Har seksualiteten iboende dæmoniske sider? Eller er det diabolske kommet til udtryk gennem turen i den kulturelle vridemaskine. Uanset hvilke kræfter der er indeholdt i den seksuelle drift, så er det kulturbestemt hvilke sider der søges tøjlet, og hvad der tillades forløst. Det vi kan påvirke, er de kulturbestemte anskuelses og udleve former, som derfor er vigtige at iagttage, hvis vi vil mindske vrangforestillinger og seksuelle overgreb.

 

 

En seksualvejleders Arbejde:

Der bliver fortalt (kamuflerende) anekdoter fra arbejdet, med etikken i front. Hvordan sætter man personlige grænser, og hvordan arbejder man med at skabe positive relationer? Længslen mod intimitet, hvordan udlever vi egenskaben empati. Arbejdet handler sjældent om rent fysiske problemstillinger, derimod i langt højere grad om de følelsesmæssige forviklinger der er brug for, til at vikle sig ud af.

Hospitalsvæsenet i 1980’erne, set fra en portør og fællestr. rep vinkel:

Hvis ideen med et hospital er at gøre folk raske, hvordan udfolder den indstilling sig så i arbejdsmiljøet? Modvirker det interne hiraki de gode viljer? Sørger vi på den måde for at være leverings dygtige patienter. Plejehjem blev opsøgt fra nær og fjern, siden kom salaminedskærings modellen. Overbelægning på Hospitals gange blev flyttet til plejehjem, og retur, når presset fra pressen blev for intens. Når pressen efter et års tid interesserede sig for overbelægning på plejehjem, blev overbelægning igen flyttet til Hospitals gange. Foredraget vil være spækket med anekdoter fra den brydningstid. Hvordan ser det sociale miljø ud i dag?

I hospitalsvæsenet var vi i 80’erne under et nedskærings pres. Jeg som fælles tillidsrepræsentant, lavede flere revyer om hvordan systemet hele tiden slog ned, samt hvordan de laveste i hierarkiet slog på hinanden. Det lavede jeg med vinklen på, hvordan man bedst muligt kunne håndtere det.

image3

image2image1

 

 

 

 

 

Min historiefortælling handler om forskellige fiktive episoder. Jeg udstiller tydelige adfærdsmønstre for mennesker, som er tildelt i samfundets ‘kasser’. Måden mennesker reagerer på i forskellige rammer, hvad der er socialt acceptabelt, og frem for alt, hvem der bestemmer hvad der er socialt acceptabelt. Impati og sympati kan vi alle have, men vi kan aldrig bestemme hvad vores medmennesker føler ud fra vores handlinger. Mine historiefortællinger har nedenstående forskellige emner. 

 • En mand der går søndagstur med sin båd.
 • Forelsket i en sex bombe men har glemt 3D briller.
 • Hvordan reagerer du, når du møder en kendt.
 • Sexualitet en kunstart .
 • Den ‘gode’ dansker.
 • Romantik i lange baner (karikerede uromantiske kærlighedssange)
 • Mødet med en prostitueret, som spørger hvorfor du ikke vil have sex.
 • Når i taler forbi hinanden. Høflighed GØR GLAD. ja ja ja .
 • Observationen af to ældre menneskers besvær med madpakker i S-toget
 • Kærlighed, der gør glad: En times satirisk, selvironisk fortælling om delvis oplevede kærlighedsepisoder. Hvad betyder nærvær, intimitet og udvikling af empati.

PRIS FOR ET ARAGEMENT: 3000kr + Transport

Nedenstående videoer er fra mit foredrag på Østerbro bibliotek, forrige år. Temaet var “Kultur, hva’ FAEN er det?”. Foredraget var med et indspark af storytelling.

 

 

Video om Peter Johnson