Vi fortæller kontinuerligt historier til hinanden, men hvilke fortællinger vælger vi? Kroppen er en erfaringsbank. De historier vi sætter ind, er i nogen grad kulturbestemt. De danner grundlag for vores følelser og tanker. Altså vores samlede kommunikation.

Definerer vi liv i fastlåste rammer, stivner det, og fantasi, livfuldhed og sanselighed kommer på vågeblus. Jeg tager ud og laver foredrag/ storytelling om nedenstående emner:

  1. Kultur, hva’ FAEN er det?  En rejse over det at kultivere det “natur-lige. I menneskets natur er at ville skabe  forfine verden, vi distancerer os dermed fra naturen, vi belægger jorden med asfalt og cement konstruerer vores kroppe, i nogle tilfælde så de er uegnede til andet end se sig selv i spejlet. vi skaber sanselig viden fra dag 1 om følelsesmæssige relationer, hvordan bærer vi den viden med os, gennem den sociokulturelle påvirkning? Er mennesket blevet et Industriprodukt, hvor følelser-Empati- vaner -Ytringsfrihed- Kunstens Rolle- Subkultur- kulturcentralicering- Politikere valgt af folket- Udkants Danmark – includerende/ekskluderende kultur, er puttet i kasser som eksperterne tager sig af,vel at mærke fra følelses neutrale positioner, men hvordan lærer vi så at agere når vi provokeres følelsemæssigt?
  2.  sex og hva’ så? (følelser og seksualitet, hvordan håndterer vi det kulturelt? Det er kulturbestemt, hvilke seksuelle anskuelses-og udlevelsesformer der tillades. Det er derfor disse normer, og hvordan de har formet vores måde at tænke og handle på, vi skal forholde os til, hvis vi vil ændre noget eller skabe bevidsthed om, hvorfor vi gør som vi gør.
  3. En seksualvejleders arbejde. (indblik i nogle af de dilemmaer en seksualvejleder  kommer i )

    4.  Historier/miljø beskrivelser af Hospitalsvæsenet i 1980’erne, set fra en portør og fælles tillidsrepræsentants vinkel.

    5. Rollespil som pædagogisk redskab i seksualvejledningen.

Nedenstående filmklip, er uddrag fra et foredrag om kultur som samspilsform.

 

plakat

Sex og hva så:

Seksualitet – Kunst og kultur?

Jeg sætter fokus på de tre begreber i samspil. Hvis mennesket er et kunstværk, er seksualitet så en kunstart? Skal sex arbejdere på kunststøtte, Og udmærkes med ridderkors? Kan man eje et sådant kunstværk? Seksualiteten er en drilsk eksistentiel instinkt i alt liv. Hvordan forholder vi os til den? Har seksualiteten iboende dæmoniske sider? Eller er det diabolske kommet til udtryk gennem turen i den kulturelle vridemaskine. Uanset hvilke kræfter der er indeholdt i den seksuelle drift, så er det kulturbestemt hvilke sider der søges tøjlet, og hvad der tillades forløst. Det vi kan påvirke, er de kulturbestemte anskuelses og udleve former, som derfor er vigtige at iagttage, hvis vi vil mindske vrangforestillinger og seksuelle overgreb.

 

 

En seksualvejleders Arbejde:

Der bliver fortalt (kamuflerende) anekdoter fra arbejdet, med etikken i front. Hvordan sætter man personlige grænser, og hvordan arbejder man med at skabe positive relationer? Længslen mod intimitet, hvordan udlever vi egenskaben empati. Arbejdet handler sjældent om rent fysiske problemstillinger, derimod i langt højere grad om de følelsesmæssige forviklinger der er brug for, til at vikle sig ud af.

Hospitalsvæsenet i 1980’erne, set fra en portør og fællestr. rep vinkel:

Hvis ideen med et hospital er at gøre folk raske, hvordan udfolder den indstilling sig så i arbejdsmiljøet? Modvirker det interne hiraki de gode viljer? Sørger vi på den måde for at være leverings dygtige i at producere patienter. Overbelægning på Hospitals gange blev flyttet til plejehjem, og retur, når presset fra pressen blev for intens. Når pressen efter et års tid interesserede sig for overbelægning på plejehjem, blev overbelægning igen flyttet til Hospitals gange. Foredraget vil være spækket med anekdoter fra den brydningstid. Hvordan ser det sociale miljø ud i dag?

I hospitalsvæsenet var vi i 80’erne under et nedskærings pres. Jeg som fælles tillidsrepræsentant, lavede flere revyer om hvordan systemet hele tiden slog nedad de laveste i det hiraki var overladt til at slå på hinanden.

image3

image2image1

 

 

 

 

 

PRIS FOR ET ARAGEMENT: 3000kr + Transport

Nedenstående videoer er fra mit foredrag på Østerbro bibliotek, forrige år. Temaet var “Kultur, hva’ FAEN er det?”. Foredraget var med et indspark af storytelling.

 

 

Video om Peter Johnson